Natuur

 

Als natuurliefhebber kom je in Zeeland zeker aan je trekken. Zeeland omvat het ganse gebied van de Scheldedelta. In dit beschermd natuurmonument komen tal van landschappen voor met een gevarieerde fauna en flora: strand- en duinlandschap, zandgronden, kreekruggen, poelgronden, vliedbergen, polders en binnendijken.

Door de getijden en het uiterst zuivere water van de Oosterschelde treft men hier eveneens een schat van dieren en planten aan. De laatste jaren is de populatie van de zeehonden enorm toegenomen. Met veel geduld en wat geluk kan je ze zelfs vanaf de kant observeren. De kreken, slikken en schorrengebieden vormen een rijk voedselgebied voor vogels en vissen. Veel vogels komen in dit gebied overwinteren.

Door de Deltawerken zijn er ook tal van meren ontstaan. Deze gebieden zijn voor de natuurliefhebber zeker ook een bezoek waard: Veerse meer, Grevelingenmeer, Volkerak en de Haringvliet. Al wandelend, fietsend of met de boot kan je genieten van de rust en de rijke fauna en flora van dit gebied.  Wanneer je niet veel voorkennis hebt van een gebied wordt je op de gemarkeerde wandelingen geïnformeerd door borden langsheen de wandel- of fietspaden.

Er zijn tal van natuurwandelingen en fietstochten uitgestippeld. Deze kan je bekomen in de talrijke VVV kantoren.